BA DENTAL – BTI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ // $: 5.7660 €: 6.3561

+90 422 211 99 40

info@badentalticaret.com

Endoret® (PRGF®)

Endoret®(PRGF®) teknolojisi nedir?

 

Endoret PRGF KATALOG

 

Minimal miktarda hasta kanı ile, tedavide kullanılacak olan dokuların tamiri ve iyileştirilmesinden sorumlu büyüme faktörlerini ve diğer proteinlerin izolasyonuna ve konsantrasyonuna olanak sağlayan BTİ PRGF Endoret patentli bir biyomedikal teknolojidir. Bu sayede PRGF Endoret® uygulaması, yaralanma sırasında hasar gören dokunun onarım sürecinin uyarılmasına, hızlandırılmasına ve geliştirilmesine olanak tanır.

Büyüme faktörleri, hücre çoğalması ve farklılaşması, kan damarı üretimi (anjiyogenez) ve rejenerasyon gereken alanlara hücre göçü gibi biyolojik etkilerin zincir reaksiyonunu başlatan, doku onarımı ve yenilenme süreçlerinde önemli bir rol oynayan proteinlerdir (kemotaksis). Hiçbir egzojen ajan, çok etkin bir biçimde tüm bu süreçleri yönetemez.

PRGF Endoret® Pıhtıyuvar açısından Zengin Plazma için en gelişmiş öz-kaynaklı sistem olup, doku üretimi tetiklemesi ve hızlandırma verimi ve aynı zamanda uzman makalelerinde yüzün üzerinde bilimsel çalışmaya konu olup yayımlanmış, biyo-güveninirlik açısından kabul görüp yüzlerce ulusal ve uluslararası kongrede de tanıtılmıştır.

 

 

Terapötik formülasyonlar

PRGF Endoret® teknolojisinin göze çarpan özelliklerinden birisi de, hastanın kendi kanının işlenmesinden kaynaklanan biyo-uyumluluk tabanlı, 5 farklı formülasyon elde edebilme olasılığıdır;

Süpernatant: Göz damlası olarak kullanıma uygun.

Sıvı: Kas, tendon, eklem ve deri altı yaralanmalar vb infiltrasyonu için. Aynı zamanda BTİ dental implant yüzeylerinin ve ortopedide kullanılan protezlerin biyo-aktivasyonu için de kullanılır.

Pıhtı yada “İskele”: Pıhtıyuvar ve büyüme faktörlerinin ve aynı zamanda cerrahi ve dermal lezyonlarda kullanım olasılığı ile diğer biyoaktif moleküllerin içeride tutulması sağlayan pıhtılaşma formülasyonu.

Fibrin zarı: Bu, büyüme faktörlerinin ve diğer proteinlerin, dengeli ve aşamalı olarak serbest bırakılmasını sağlar. Fibrin membran olarak da kullanılan bu zar, Homoostatik özelliklerinden dolayı, kemik defektlerini kapatma veya ekstraksiyon sonrası alveol ve epitelizasyonun uyarılması için olduğu gibi birçok başka uygulamada kullanılabilen, mükemmel bir biyomateryaldir.

Nakledilen organ: PRGF Endoret®, önemli klinik avantajlar sağlayan mükemmel bir araç olmasından dolayı , otolog veya heterolog biyomalzemelerle (greftlerle) birlikte kullanılabilir.

Bu çok yönlülük, bu biyomedikal teknolojinin terapötik olanaklarını arttırır ve özelleştirilmiş klinik çözümler sağlar.

 

ADIM ADIM PRGF