BA DENTAL – BTI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ // $: 5.7660 €: 6.3561

+90 422 211 99 40

info@badentalticaret.com

BTI Enstitüsü Hakkında

İmplantoloji ve Oral Restorasyonda Lider.

BTI, yenilikçilik konusundaki kararlılığı sayesinde günümüzde implantoloji ve oral restorasyon alanında uluslararası lider kuruluşlardan biridir. Diş implantları, protez parçaları ve cerrahi aletlerin tasarımı ve imalatı BTI faaliyetlerinin önemli bir kısmını teşkil eder.

BTI'ın implant sistemi hastaya tam olarak uyum sağlayan implant sistemi olarak her ihtiyaca uygun geniş bir çözüm yelpazesine sahip, pazardaki çok yönlü sistemlerden birisidir. Bu şekilde dental uzmanlara tedavilerinde en ileri düzeyde güven ve öngörülebilirlik sağlar.

Biz kimiz?

http://bti-biotechnologyinstitute.com/tr/

BTI Biyoteknoloji Enstitüsü, faaliyetlerini iki alanda yoğunlaştırmış biyotıp ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren, çokuluslu bir İspanyol şirkettir: rejeneratif tıp ve oral implantoloji.

Şirket, başkanı ve bilimsel direktörü Prof. Dr. Eduardo Anitua tarafından 1999’ da kurulmuştur. Son 15 yılda şirketin bilimsel tutarlılığı, kararlılığı ve bütünleşmesi sayesinde, BTİ; kalitesi, inovasyonu ve çok yönlülüğü ve aynı zamanda rejeneratif tedavi uygulamaların uluslararası kıstas haline gelmesi ile, tüm dünyada tanınan bir implant sistemi geliştirerek, implantoloji ve oral restorasyon konularında lider şirketlerden biri haline gelmiştir.

Çalışma yöntemimiz, özenli bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmalarla, ihtiyaçlara çözüm bularak ve en önemli uluslararası bilimsel yayınlarla sonuçlarını doğrulatarak, hasta ihtiyaçlarına cevap verebilmeye dayalıdır.

Doku üretiminde bilim lideri

BTI’ ın araştırmalarında çok net bir misyonu vardır. Buda, dünya çapında kaydedilen gelişmeler ve birçok diğerleri ile birlikte travmatoloji, romatoloji, dermatoloji, optalmatoloji, spor hekimliği, kardiyak, torasik, plastik ve kozmetik cerrahi gibi farklı tıp alanlarından oral cerrahiye kadar büyüme faktörlerince zengin plazma Endoret® (PRGF®) teknoloji patentleri ile rejeneratif tıpta kıstas noktası olarak görülmektir.

Rejeneratif tedavide BTI’ın araştırmalarının kalitesi ve bütünlüğü, diğerleri ile birlikte Trends in Biotechnology, Journal of Controlled Release, Progress in Polymer Science and Arthroscopy gibi prestijli uluslararası bilimsel yayınlarda 200’ den fazla makale ile onaylanmıştır.

BTI: Kaliteye Bağlılık

Mükemmellik arayışı BTI’ın iş felsefesinin temel bir parçasıdır ve bu nedenle ürünlerinde yüksek kalite standartlarını korumak ve sağlık uzmanları ve hastalar için tam garanti sağlamak için muazzam bir çaba göstermektedir.

BTI’ın tüm ürünleri, yetkili makamların ülkelerindeki mevzuat gerekliliklerine uygun olarak, etkili ve güvenliğini tamamen garanti altına alan müşterilere sunmalarına izin veren en katı test ve incelemelere tabi tutulur.

BTI kalite güvence sistemi, tasarımlarımızdan pazarlamaya kadar ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca mükemmelliğini garanti eder ve ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2003 sertifikalarıyla ve TÜV Product Service’ in 93/42 sayılı sağlık ürünleri ile ilgili Avrupa yönergesine uyum için CE işareti ve Amerikan FDA (Gıda ve İlaç Kurumu) onayıyla desteklenir.

BTI AR & GE

BTI, rekabetçi biyoteknolojik sektörde büyümek ve öne çıkmak için Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilikte kararlıdır.

Gerçekleştirilen araştırmaların, hasta bakımını ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, laboratuvarda edinilen bilgileri, günlük klinik uygulamalara uygulayarak açık bir aktarım bileşenine sahip olduğuna dikkat çekeriz. Bu alanda BTİ, Ar-Ge kavramına yeni bir anlam kazandıran öncü bir firmadır.

Araştırma, geliştirme ve yenilik, biyolojik bir yaklaşımla BTİ'de gerçekleştirilir; yeni özel terapötik çözümler sunarken aynı zamanda cerrahi süreçlerle ilişkili ve farklı tıbbi alanlara uyarlanmış yeni temel biyolojik araçlar geliştirir.

BTI Araştırma Merkezi

Bunların arasında, hücre kültürü laboratuvarını, hücrelerin hem emniyetli hem de steril olmasını sağlayan sınıflandırılmış bir çalışma alanı vurgulanabilir. Laboratuvar, histolojik çalışmalar için bir mikroskop alanına, bir proteomik alana, bir biyobanka ve elektron tıbbında araştırma alanına ve tıbbi IT alanına sahiptir.

Biyolojik araştırma laboratuarında, tıpta farklı alanlarda cerrahi yeniliği ve rejeneratif tedavileri sürdüren bilgi ve tartışmaları geliştirmek için, çok disiplinli temel deneyler yapılır.

Yüksek bilimsel düzey

BTI, hali hazırda hem ulusal hem de uluslararası alanda gerçekleştirdiği bu faaliyetlerinde 300'den fazla çalışanı istihdam etmektedir. Ekip, yaklaşık 50 araştırmacıdan kurulu, (biyologlar, doktorlar, mühendisler, biyokimyacılar, vb.) multi-disipliner yüksek profilli bir ekiptir.

BTI’ın, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Almanya, İtalya, İngiltere ve Portekiz'de, kendine bağlı, personeli tamamen yerli olan AR-GE ve Pazarlama kuruluşları vardır. Bu durum, bulunduğumuz ülkelere ve mevcut genişleme politikamıza olan bağlılığımızı göstermektedir.